Giờ làm việc:
7h30 sáng - 9h tối (24/7)
ABT LAND là đơn vị phân phối bất động sản uy tín tại Hòa Bình. Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0385.666.666 xin chân thành cảm ơn!

Tập trung tháo gỡ khó khăn Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình – Mộc Châu)

Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu kết luận cuộc họp

Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình -  Mộc Châu) có tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là  2.500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 1.620 tỷ đồng. Quy mô đầu tư được chia làm 02 đoạn tuyến (Đoạn Km0-Km32 từ Hòa Bình đến Kim Bôi và đoạn Km 0-19 từ Hòa Bình đến Đà Bắc), chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (Km0-Km32 từ huyện Kim Bôi đến nút giao với cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình) đã khởi công từ ngày 26/2/2023. Giai đoạn 2 (Km0-Km19) đang thực hiện các bước để trình điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Về công tác GPMB, tái định cư, huyện Kim Bôi (đoạn từ Km0-:-Km16+300) có tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 83 ha, đã kiểm điếm 848/848 hộ gia đình, cá nhân, đang thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn đang triển khai kiểm đếm tài sản, lập phương án bồi thường, triển khai các thủ tục xây dựng TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án đã được HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng, hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện các thủ tục và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo quy định.

Hiện Nhà thầu đã tổ chức thi công đạt 87,88/1666 tỷ đồng, đạt 5,2% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang tổ chức thi công tại 6 vụ trí cầu và 02 vị trí hầm chui, đạt giá trị thực hiện lũy kế 87,88/174 tỷ (50%). Đến nay, kế hoạch vốn được giao trên 1025,3 tỷ đồng, trong đó năm 2023 là 594,685 tỷ đồng, đã giải ngân được 510/1.025,3 tỷ đồng ( đã giải ngân: 95,8/594,6 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023).

Hiện Dự án đang gặp khó khăn về GPMB và chuyển đổi sử dụng đất lúa, đất rừng. Trong đó một số địa phương chưa tập trung cao độ cho công tác bồi thường hỗ trợ và  tái định cư. Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất và xác định loại đất còn gặp nhiều khó khăn mất nhiều thời gian. Do một số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã được cấp nhưng sau khi đo đạc lại chưa được cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Việc di dời phần mộ liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tâm linh nên cần chính quyền địa phương phải tích cực tuyên truyền vận động. Việc chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng lúa và rừng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nên mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Tại cuộc họp, thành viên BCĐ, các địa phương nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường trách nhiệm, phối hợp khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp tháo gỡ khó khăn về giải phóng bằng, tái định cư, thực hiện các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án. Sở TN&MT phối hợp với BQL dự án đầu tư  xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuyển  mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác theo ý kiến của Bộ TN&MT. UBND các huyện huyện Kim Bôi, Lương Sơn và thành phố Hòa Bình căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, nghiên cứu phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư ra thông báo thu hồi đất ở, đất vườn;  tiến hành kiểm kê, đo đạc lập dự toán trình thẩm định và phê duyệt để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công trước 30/10/2023. UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất  nhằm chỉ đạo đẩy nhanh tiến tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, hoàn thành các thủ tục chuyển đổi đổi đất rừng, đất lúa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến đối với việc tiếp tục triển khai đoạn tuyến từ Km0 - Km19 thuộc dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) đi trùng với quy hoạch đường cao tốc theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý chặ chẽ đất đai, quy hoạch; tuyên truyền vận động để người dân ủng hộ chủ trương dự án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân dự án./.

Dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình -  Mộc Châu) có tổng mức đầu tư 4.120 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Trung ương là  2.500 tỷ đồng, ngân sách tỉnh là 1.620 tỷ đồng. Quy mô đầu tư được chia làm 02 đoạn tuyến (Đoạn Km0-Km32 từ Hòa Bình đến Kim Bôi và đoạn Km 0-19 từ Hòa Bình đến Đà Bắc), chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (Km0-Km32 từ huyện Kim Bôi đến nút giao với cao tốc Hòa Lạc – Hòa Bình) đã khởi công từ ngày 26/2/2023. Giai đoạn 2 (Km0-Km19) đang thực hiện các bước để trình điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Về công tác GPMB, tái định cư, huyện Kim Bôi (đoạn từ Km0-:-Km16+300) có tổng diện tích ảnh hưởng khoảng 83 ha, đã kiểm điếm 848/848 hộ gia đình, cá nhân, đang thực hiện các thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư. Thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn đang triển khai kiểm đếm tài sản, lập phương án bồi thường, triển khai các thủ tục xây dựng TĐC cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Dự án đã được HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh cục bộ quy hoạch 3 loại rừng, hiện Sở Nông nghiệp và PTNT đang thực hiện các thủ tục và trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng theo quy định.

Hiện Nhà thầu đã tổ chức thi công đạt 87,88/1666 tỷ đồng, đạt 5,2% giá trị hợp đồng. Nhà thầu đang tổ chức thi công tại 6 vụ trí cầu và 02 vị trí hầm chui, đạt giá trị thực hiện lũy kế 87,88/174 tỷ (50%). Đến nay, kế hoạch vốn được giao trên 1025,3 tỷ đồng, trong đó năm 2023 là 594,685 tỷ đồng, đã giải ngân được 510/1.025,3 tỷ đồng ( đã giải ngân: 95,8/594,6 tỷ đồng kế hoạch vốn năm 2023).

Hiện Dự án đang gặp khó khăn về GPMB và chuyển đổi sử dụng đất lúa, đất rừng. Trong đó một số địa phương chưa tập trung cao độ cho công tác bồi thường hỗ trợ và  tái định cư. Việc xác định nguồn gốc sử dụng đất và xác định loại đất còn gặp nhiều khó khăn mất nhiều thời gian. Do một số hộ chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc đã được cấp nhưng sau khi đo đạc lại chưa được cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. Việc di dời phần mộ liên quan đến vấn đề tín ngưỡng, tâm linh nên cần chính quyền địa phương phải tích cực tuyên truyền vận động. Việc chấp thuận chuyển đổi mục đích sử dụng lúa và rừng thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ nên mất nhiều thời gian, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Tại cuộc họp, thành viên BCĐ, các địa phương nêu những khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Thành viên Ban chỉ đạo, các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường trách nhiệm, phối hợp khẩn trương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thực hiện dự án. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị: Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố khẩn trương phối hợp tháo gỡ khó khăn về giải phóng bằng, tái định cư, thực hiện các thủ tục liên quan để đẩy nhanh tiến độ dự án. Sở TN&MT phối hợp với BQL dự án đầu tư  xây dựng các công trình giao thông tỉnh khẩn trương hoàn thành các thủ tục chuyển  mục đích sử dụng đất lúa sang mục đích khác theo ý kiến của Bộ TN&MT. UBND các huyện huyện Kim Bôi, Lương Sơn và thành phố Hòa Bình căn cứ các quy định của pháp luật hiện hành, nghiên cứu phương án bồi thường hỗ trợ và tái định cư ra thông báo thu hồi đất ở, đất vườn;  tiến hành kiểm kê, đo đạc lập dự toán trình thẩm định và phê duyệt để bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công trước 30/10/2023. UBND tỉnh thường xuyên tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất  nhằm chỉ đạo đẩy nhanh tiến tiến độ thực hiện dự án, kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện, hoàn thành các thủ tục chuyển đổi đổi đất rừng, đất lúa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đồng thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến đối với việc tiếp tục triển khai đoạn tuyến từ Km0 - Km19 thuộc dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) đi trùng với quy hoạch đường cao tốc theo Quyết định số 1454/QĐ-TTg ngày 01/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các địa phương tăng cường quản lý chặ chẽ đất đai, quy hoạch; tuyên truyền vận động để người dân ủng hộ chủ trương dự án, phấn đấu hoàn thành kế hoạch giải ngân dự án./.

30: 3
Trong ngày: 20
Trong tuần: 307
Lượt truy cập: 190076
Đăng ký | Đăng nhập

Email / Điện thoại

Mật khẩu

Nhớ mật khẩu | Quên mật khẩu

             Hotline

    0385.28.28.28


               Góp ý

          0385.666.666

TRỌN CHỮ TÍN - VẸN CHỮ TÂM

              CÔNG TY CỔ PHẦN ABTLAND

                              Mã số doanh nghiệp: 5400535672

                    Thị Trấn Bo, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình 

         

         TRIẾT LÝ KINH DOANH CỦA  ABT

     THẬT TÂM - TRUNG THỰC - CÔNG KHAI - MINH BẠCH

1
Bạn cần hỗ trợ?